Překreslí původní Vaši starou garáž, do stylu a loga české pošty.