Dovednosti
Zveřejněno 30. 12. 2018
Počet komentářů 0

Přehled všech dovedností, které ve hře můžete získat, a jejich výhody. Dovednosti ve hře můžete získat pomocí zkušenostních bodů získaných během všech odjetých zákazek. S každou novou úrovní, které dosáhnete, si můžete odemknout jednu dovednost, která vám přidá určité výhody do dalších jízd. Spolu s ADR licencemi, které hra považuje také za dovednosti, tak můžete ve hře přiřadit celkem 36 úrovní.

Dlouhá vzdálenost
Tvá dovednost jízdy na dlouhé vzdálenosti ti určuje maximální vzdálenost, kterou můžeš ujet ve službě. Zpočátku nemůžeš řídit více než 250 km. S každou novou úrovní dostaneš kvalifikaci pro:

 • Úroveň 1:
  • Zakázky až do 350 km.
  • O 5% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 250 km.
  • +25% zkušenostní bonus za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 250 km.
 • Úroveň 2:
  • Zakázky až do 550 km.
  • O 10% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 350 km.
 • Úroveň 3:
  • Zakázky až do 850 km.
  • O 15% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 550 km.
 • Úroveň 4:
  • Zakázky až do 1100 km.
  • O 20% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 850 km.
 • Úroveň 5:
  • Zakázky až do 1500 km.
  • O 25% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 1100 km.
 • Úroveň 6:
  • Zakázky po celé Evropě.
  • O 30% vyšší odměna za doručení zakázky ve vzdálenosti delší než 1500 km.
Náklad o vysoké hodnotě
Každý náklad je cenný, ale některé zásilky jsou cennější než jiné. Firmy takové zásilky svěří jen zkušeným expertům. Jako odměnu získáš:

 • Úroveň 1:
  • Náklady o vysoké hodnotě odemčeny.
  • O 5% vyšší odměna za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
  • +18% zkušenostní bonus za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 2:
  • O 10% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 3:
  • O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 4:
  • O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 5:
  • O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
 • Úroveň 6:
  • O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení nákladu o vysoké hodnotě.
Křehký náklad
Tato dovednost umožňuje přepravovat křehké náklady, jako jsou sklo, elektronika nebo třeba choulostivé stroje, s následujícími výhodami:

 • Úroveň 1:
  • Zakázky křehkých nákladů odemčeny.
  • O 5% vyšší odměna za doručení křehkého nákladu.
  • +22% zkušenostní bonus za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 2:
  • O 10% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 3:
  • O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 4:
  • O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 5:
  • O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
 • Úroveň 6:
  • O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za doručení křehkého nákladu.
Spěšná zásilka
Někdy firmy potřebují velmi rychle doručit něco důležitého, a tak si objednají službu na čas. Taková práce je pro řidiče více stresující, doba doručení je kratší, ale odměna ti to jistě vynahradí. Za každou úroveň této schopnosti získáš:

 • Úroveň 1:
  • Důležité zakázky odemčeny.
  • O 3% vyšší odměna za dokončení důležité zakázky.
  • +20% zkušenostní bonus za dokončení důležité zakázky.
 • Úroveň 2:
  • Urgentní zakázky odemčeny.
  • +6% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 10% vyšší odměna za dokončení urgentní zakázky.
  • +30% zkušenostní bonus za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 3:
  • O 9% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 15% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 4:
  • O 12% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 20% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 5:
  • O 15% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 25% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.
 • Úroveň 6:
  • O 18% vyšší odměna (3% navýšení) za dokončení důležité zakázky.
  • O 30% vyšší odměna (5% navýšení) za dokončení urgentní zakázky.
Ekologická jízda
]Lepší dovednosti v ekologické jízdě ti pomohou minimalizovat spotřebu paliva.

 • Úroveň 1:
  • Až 10% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 10% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 2:
  • Až 15% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 15% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 3:
  • Až 20% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 20% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 4:
  • Až 25% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 25% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 5:
  • Až 30% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 30% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
 • Úroveň 6:
  • Až 35% paliva je ušetřeno při jízdě s návěsem.
  • Až 35% paliva je ušetřeno při volné jízdě bez návěsu.
ADR
Třída ADR Náklady
ADR 1 symbol
ADR třída 1 – Výbušné látky a předměty
dynamit, střelivo, výbušniny, zábavní pyrotechnika
ADR 2 symbol
ADR třída 2 – Plyny
acetylen, dusík, fluor, horké chemikálie, chemikálie, chlór, kyselina, neon, vodík
ADR 3 symbol
ADR třída 3 – Hořlavé kapaliny
benzín, LPG, motorový olej, nafta, palivová cisterna, petrolej, ropa
ADR 4 symbol
ADR třída 4 – Hořlavé tuhé látky
bílý fosfor, draslík, magnézium, nitrocelulóza, sodík
ADR 6 symbol
ADR třída 6 – Toxické a infekční látky
arzén, chlorid rtuťnatý, kontaminovaný materiál, kyanid, nemocniční odpad, olovo, pesticidy, těžké kovy
ADR 8 symbol
ADR třída 8 – Žíravé látky
hydroxid draselný, hydroxid sodný, chlornan sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová