Levely
Zveřejněno 30. 12. 2018
Počet komentářů 0

Seznam titulů, kterých může hráč dosáhnout na základě své úrovně, a kolik zkušenostních bodů pro dosažení daného titulu potřebuje. Ve hře je možno teoreticky dosáhnout neomezené úrovně, hra má ale nastaven limit na 150. úroveň.

Level Titul Potřebné množství zkušenostních bodů
0. – 4. Nováček 0
5. – 9. Nadšenec 3 300
10. – 14. Zkušený pracovník 11 000
15. – 19. Profesionál 24 600
20. – 24. Mistr 43 100
25. – 29. Instruktor 68 200
30. – 39. Elita 99 700
40. – 49. Král silnic 167 700
50. – 99. Legenda 235 700
100. a vyšší Vyvolený 575 700 a více