Pokuty
Zveřejněno 31. 12. 2018
Počet komentářů 0

Tabulka pokut uvedených v maximální míře, které vám policie udělí za vaše přestupky. Výše pokut závisí na vaší aktuální úrovni ve hře, to znamená, že na nižší úrovni je také nižší výše pokuty.

Přestupek Výše pokuty
Překročení povolené rychlosti 13 750 Kč (550 €)
Nehoda 10 000 Kč (400 €)
Projetí na červenou 8 750 Kč (350 €)
Jízda za tmy bez světel 3 750 Kč (150 €)
Nedodržení odpočinku 3 750 Kč (150 €)
Jízda v protisměru 2 500 Kč (100 €)